Yeni Öğrenci Yurt Başvurusu

Student Information / Öğrenci İle İlgli Bilgiler

If you have a disability that you have a medical report for, please specify it in the field below. / Sağlık raporuna sahip olduğunuz herhangi bir engeliniz varsa (fiziksel, görme, işitme, vb.) lütfen aşağıdaki alanda belirtiniz.

* Student number is stated on the upper left corner of your Acceptance Letter

** Öğrenci numaranız kabul mektubu sol üst köşede yer almaktadır.

© 2018 © METU NCC - DIIM.